Gmina Miasta Radomia

Statystyki ogólne

XX82
Ilość zamówień
XXX XXX 284,92
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
XX10
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Miasta Radomia (GMR) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600, Radom oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Radom, Zakrzew, Warszawa, Gózd, Kraków, Ul.żyzna 17/1, Łódź, Kielce, Lublin, Poznań.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Wycena Nieruchomości Bożena Szeliga, Wycena Nieruchomości Diana Kaczmarczyk, Wycena i Zarządzanie Nieruchomościami Justyna Cedro, Usługi Geodezyjne Jarosław Żelazowski, Bożena Szeliga Wycena Nieruchomości, Biuro Usług Geodezyjnych Michał Namyślak, Zdzisława Mazur Geodeta uprawniony, Diana Kacmarczyk Wycena Nieruchomości, Kancelaria Wyceny Nieruchomości Lidia Ewa Żmijewska, LEX-GEO Ewa Drewnicka oraz 1100 innych.

Gmina Miasta Radomia funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Obsługa Nieruchomości Realizowana Na Zasadzie Bezpośredniej Płatności Lub Umowy, Usługi Sporządzania Map , Usługi W Zakresie Testowania Technicznego, Analizy I Konsultacji Technicznej , Usługi Szkolnictwa Podstawowego, Usługi Edukacji Technicznej I Zawodowej Na Poziomie Szkoły Średniej , Różne Usługi Inżynieryjne , Usługi Drukowania I Dostawy , Artykuły Informacyjne I Promocyjne , Usługi Prawnicze , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX82 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX10 podwykonawców wynosił: XXX XXX 284,92 PLN.

Dane instytucji

Gmina Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom.
Województwo mazowieckie.

REGON: 67022345100000
Telefon: 48 3620471
Fax: 0-483620282
E-mail: ******@umradom.pl

Komentarze

comments powered by Disqus