Gmina Lubochnia

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XX XXX 612,96
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
X1
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Lubochnia (GL) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Tomaszowska 9, 97-217, Lubochnia oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Lubochnia Górki 63, Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Maz., Łódź, Radom, Warszawa, Gielniów, Piaseczno.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ZRB GRAD Zakład Remontowo-Budowlany, Grad Władysław, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., BINSTAL Bożena Tchórz, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka, NM Group Sp. z o.o., Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim, KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o. oraz 71 innych.

Gmina Lubochnia funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi W Zakresie Publicznego Transportu Drogowego , Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Usługi W Zakresie Specjalistycznego Transportu Drogowego Osób , Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Budowy Dróg.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX3 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez X1 podwykonawców wynosił: XX XXX 612,96 PLN.

Dane instytucji

Gmina Lubochnia

ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia.
Województwo łódzkie.

REGON: 59064814900000
Telefon: 44 7103510
Fax: 0447103022
E-mail: ******@lubochnia.pl

Komentarze

comments powered by Disqus