Gmina Korfantów

Statystyki ogólne

X4
Ilość zamówień
XX XXX 576,53
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-10-31 Wyniki Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym w ramach umowy z dnia 26.08.20016 r., na zadanie pn. Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany eko - groszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59
2016-10-31 Wyniki Roboty uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, na podstawie art. 67 ust 1 pkt u ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zadania pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią.
2016-10-31 Przetarg Roboty uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, na podstawie art. 67 ust 1 pkt u ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zadania pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią.
2016-10-31 Przetarg Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym w ramach umowy z dnia 26.08.20016 r., na zadanie pn. Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany eko - groszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59
2016-10-28 Wyniki roboty uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zadania pn. Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany eko - groszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59

Opis instytucji

Gmina Korfantów (GK) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Rynek 4, 48-317, Korfantów oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Nysa, Opole, Warszawa, Prudnik, Ścinawa Mała, Ligota Prószkowska, Łódź, Korfantów, Burgrabice, Tułowice.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek - Janicka, BERIW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane MOBUD Marian Mochoń, HENRY USŁUGI AUTOKAROWE Henryk Perewizny, FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH sp.zo.o., Stanisława Faron-Mroczko, INFRADRÓG Sp. z o.o., VEOLIA TRANSPORT Sp. z o.o. O/PRUDNIK, Agnieszka Pieczara oraz 98 innych.

Gmina Korfantów funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi Szkolnictwa Podstawowego, Wynajem Autobusów I Autokarów Wraz Z Kierowcą , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty Budowlane, Pomoce Dydaktyczne , Gry Edukacyjne , Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Instalacyjne Elektryczne .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X4 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX8 podwykonawców wynosił: XX XXX 576,53 PLN.

Dane instytucji

Gmina Korfantów

ul. Rynek 4
48-317 Korfantów.
Województwo opolskie.

REGON: 53840300000
Telefon: 77 4343820
Fax: 0774343817
E-mail: *********@korfantow.pl

Komentarze

comments powered by Disqus