Gmina Jarocin

Statystyki ogólne

XX3
Ilość zamówień
XXX XXX 237,52
PLN wydanych w drodze zamówień
X.5%
Z wolnej ręki
XX5
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Jarocin (GJ) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: Al. Niepodległości 10, 63-200, Jarocin oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Jarocin, Poznań, Kalisz, Warszawa, Witaszyce, Żerków, Opole, Gdańsk, Wrocław, Puszczykowo.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DroBud SA, EKO -DBAJ Sp. z o.o., Związek Spółek Wodnych w Jarocinie, Zakład Ulic s.c. P.H.U. A. Marcinkowski, T. Modelski, S. Szczepankiewicz, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe MARZYŃSKI Spółka z o. o., Zakład Wielobranżowy AGRO - ZIELEŃ Czesław Kaczmarek, Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. zo.o. z siedzibą w Jarocinie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. zo.o. oraz 155 innych.

Gmina Jarocin funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty Drogowe, Roboty Budowlane, Roboty Odwadniające, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Usługi Rolnicze, Leśne, Ogrodnicze, Hydroponiczne I Pszczelarskie , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Usługi Odśnieżania , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX3 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX5 podwykonawców wynosił: XXX XXX 237,52 PLN.

Dane instytucji

Gmina Jarocin

Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 25085470200000
Telefon: 62 7472611
Fax: 0627472225
E-mail: **********.*********@jarocin.pl

Komentarze

comments powered by Disqus