Gmina Brześć Kujawski

Statystyki ogólne

X6
Ilość zamówień
XX XXX 026,84
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
X1
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Brześć Kujawski (GBK) to zleceniodawca działający na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: pl. Władysława Łokietka 1, 87-880, Brześć Kujawski oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Włocławek, Toruń, Chojnice, Inowrocław, Kruszyn, Łódź, Bądkowo, Fabianki, Lubliniec, Radziejów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM sp. z o.o, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, PA&B Pracownia Architektoniczna, BUDIZOL S.A., Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Firma Handlowo-Usługowa KRZYŚ Krzysztof Wiśniewski, Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO Mirosław Rożek, Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDMONT, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG spółka z o.o. oraz 11 innych.

Gmina Brześć Kujawski funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Instalowanie Znaków Drogowych, Usługi Udzielania Kredytu , Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Kopania Rowów, Usługi Ubezpieczenia Od Uszkodzenia Lub Utraty , Roboty Budowlane W Zakresie Przepompowni Ścieków , Usługi Ubezpieczeniowe .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zleciła X6 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez X1 wykonawców wynosił: XX XXX 026,84 PLN.

Dane instytucji

Gmina Brześć Kujawski

pl. Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 91086681500000
Telefon: 54 2316310
Fax: 542316324
E-mail: **********@brzesckujawski.pl

Komentarze

comments powered by Disqus