Gmina Boguchwała

Statystyki ogólne

XX1
Ilość zamówień
XX XXX 888,04
PLN wydanych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
XX2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Boguchwała (GB) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Tkaczowa 134, 36-040, Boguchwała oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Rzeszów, Boguchwała, Głogów Małopolski, Zgłobień, Kraków, Dębica, Warszawa, Wola Raniżowska, Piaseczno, Tarnów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych GO-KOM w Boguchwale Sp. z o.o., Firma Budowlano - Handlowa RAK Stanisław Rak, Usługi Geodezyjne mgr inż. Krzysztof Gościniak, Usługi Budowlane i Brukarskie MARK-BUD Marek Chromik, Sławomir Koń, Władysław Grądziel, ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A., STUDIO KA oraz 122 innych.

Gmina Boguchwała funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Wymiana Nawierzchni Drogowej, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Opieki Zdrowotnej I Społecznej, Krematoriów Oraz Obiektów Użyteczności Publicznej, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty Budowlane W Zakresie Stref Ruchu Pieszego , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX1 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX2 podwykonawców wynosił: XX XXX 888,04 PLN.

Dane instytucji

Gmina Boguchwała

ul. Tkaczowa 134
36-040 Boguchwała.
Województwo podkarpackie.

REGON: 69058200000000
Telefon: 17 8755201
Fax: 0178755209
E-mail: **@boguchwala.pl

Komentarze

comments powered by Disqus