Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Statystyki ogólne

XX1
Ilość zamówień
XXX XXX 264,99
PLN wydanych w drodze zamówień
X.8%
Z wolnej ręki
XX9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (GBBMZD, GBBMZDwBB) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Grażyńskiego 10, 43-300, Bielsko-Biała oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Bielsko-Biała, Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce, Pisarzowice, Żywiec, Wieprz, Bielsko - Biała, Gliwice, Buczkowice, Katowice, Czechowice-Dziedzice.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EUROVIA POLSKA S.A, DIMICO DROGI I MOSTY SPÓŁKA Z O.O., WTÓRBET I Józef Stekla, PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH I INŻYNIERII ŚRODOWISKA NORDA Rafał Kleist, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DROSEB S.C. Agnieszka i Sebastian Myślińscy, Zakład Budowlany MOST-BUD mgr inż. Eugeniusz Klimczak, PHU TREXBUD s.c. Sławomir Żukowski, Grzegorz Żukowski, STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA, 43-300 Bielsko-Biała oraz 199 innych.

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Budowlane W Zakresie Gazociągów, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych, Usługi Nadzoru Budowlanego .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX1 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX9 wykonawców wynosił: XXX XXX 264,99 PLN.

Dane instytucji

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

ul. Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała.
Województwo śląskie.

REGON: 7049331800000
Telefon: 33 4979636
Fax: 0334979635
E-mail: ***@mzd.home.pl

Komentarze

comments powered by Disqus