Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XXX XXX 296,28
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.9%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie (GDDKiA) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kraków, Warszawa, Nowy Sącz, Tarnów, Kielce, Bochnia, Nowy Targ, Cikowice 221, Katowice, Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Biuro Inżynierii Komunikacyjnej ESTAKADA Sp. z o.o., REMOST s.c Budowa i Remonty Mostów, Projekty Ekspertyzy, EUROVIA POLSKA S.A, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A., Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz, Strabag Sp. z o.o., POLDIM Spółka Akcyjna, SWECO Infraprojekt Spółka z o.o., Biurem Inżynierii Komunikacyjnej ESTAKADA Sp. z o.o. oraz 278 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Roboty W Zakresie Budowy Dróg Głównych , Usługi Sporządzania Map , Usługi Projektowania Mostów , Usługi Nadzoru Budowlanego , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Nadzór Nad Robotami Budowlanymi .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX7 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX8 firm wynosił: XXX XXX 296,28 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25
31-542 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 1751157500075
Telefon: 12 4172172
Fax: 0124110118
E-mail: *********@krakow.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus