Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Statystyki ogólne

XX58
Ilość zamówień
X XXX XX9 454,79
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
XX69
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (GDDKiA) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763, Poznań oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Poznań, Kielce, Gdańsk, Kalisz, Kraków, Wrocław, Piła, Palędzie, Sopot.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, Poldróg Piła sp.z o.o., COLAS POLSKA Sp.z o.o., Strabag Sp. z o.o., Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ALKOR Sp. z o.o., Politechniczna Spółdzielnia Pracy, UNIPLAN Sp. z o.o., BUDROMOST-STARACHOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 1059 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty Drogowe, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty Budowlane Zakresie Dróg Krajowych , Malowanie Nawierzchi, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX58 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX69 podwykonawców wynosił: X XXX XX9 454,79 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 1751157500000
Telefon: 61 8668821
Fax: 0618646314,8660922
E-mail: *****@poznan.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus