Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Statystyki ogólne

XX77
Ilość zamówień
XXX XXX 895,59
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
XX5
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (GDDKiA) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: Al. Warszawska 89, 10-083, Olsztyn oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Olsztyn, Warszawa, Ostróda, Ełk, Elbląg, Giżycko, Gdańsk, Bisztynek, Pruszków, Barczewo.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o. o., PUDiZ Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Henryk Waśniewski, Strabag Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Drogowych i Budowlanych GWARANT Dariusz Jedynak, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O., Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne TRAKT, Przedsiębiorstwo Handlowe PAXER Sp. J., Jolanta Prusinowska Grzegorz Prusinowski oraz 675 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Usługi Odśnieżania , Malowanie Nawierzchi, Wznoszenie Barier Drogowych, Wymiana Nawierzchni Drogowej.

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX77 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX5 firm wynosił: XXX XXX 895,59 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 1751157500179
Telefon: 89 5212801
Fax: (089)5273536,5272307
E-mail: ******@olsztyn.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus