Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Statystyki ogólne

XX0
Ilość zamówień
XXX XXX 906,85
PLN wydanych w drodze zamówień
X.3%
Z wolnej ręki
XX2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku (GDDKiA) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Zwycięstwa 2, 15-703, Białystok oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Białystok, Warszawa, Łomża, Bielsk Podlaski, Augustów, Poznań, Pruszków, Zambrów, Kraków, Ełk.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o., Strabag Sp. z o.o., Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., BUDREX - KOBI sp. z o.o., HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z o.o, TRAKT Sp. z o.o. spółka komandytowa, Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A., BIK-PROJKEKT oraz 322 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Roboty Drogowe, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Renowacji Mostów , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Mostów, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg Dla Pieszych, Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Roboty Budowlane.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX0 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX2 wykonawców wynosił: XXX XXX 906,85 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok.
Województwo podlaskie.

REGON: 1751157500029
Telefon: 85 6645800
Fax: 0856513783
E-mail: ***.*********@bialystok.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus