Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Chodzieży

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
XXX X31,38
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Chodzieży (GDDKiA) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Ofiar Gór Morzewskich 3, 64-800, Chodzież oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Budzyń, Poznań, Śrem, Barkowo 84, Bydgoszcz, Chodzież, Piła.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak F. Security Jarosław Łukaszewski Sp. z o. o., Zakład Oczyszczania Miasta, RODAN Sp. z o.o., EFECTUS Ul. Norweska 6/23 85-158 Bydgoszcz, Usługowy Zakład Murarski Andrzej Nochowicz, PSC Al. Poznańska 64 64-920 Piła, AGENCJA OCHRONY LION Sp. z o.o. Sp. k., Pol-Dróg Człuchów Sp. z o.o. Wytwórnia Mas Bitumicznych Pol-Dróg Człuchów oraz 0 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Chodzieży funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Materiały Do Naprawiania Nawierzchni Drogowych , Usługi Sprzątania Budynków , Usługi Nadzoru Przy Użyciu Alarmu , Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Usługi Wywozu Odpadów , , Usługi Czyszczenia Okien , , Różny Sprzęt I Artykuły Biurowe, Drobny Sprzęt Biurowy .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono X1 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez X podwykonawców wynosił: XXX X31,38 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Rejon w Chodzieży

ul. Ofiar Gór Morzewskich 3
64-800 Chodzież.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 1751147500130
Telefon: 67 2829948
Fax: 672829699
E-mail: **********@poznan.gddkia.gov.pl, ******@poznan.gddkia.gov.pl, *****.********@poznan.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus