Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Statystyki ogólne

XX10
Ilość zamówień
XXX XXX 901,88
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
XX1
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu (GDDKiA) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139, Wrocław oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Wrocław, Warszawa, Kraków, Głogów, Legnica, Bielany Wrocławskie, Gmina Kobierzyce, Świdnica, Kunice, Poznań, Oleśnica.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak SKANSKA S.A., Rotomat Sp. z oo, EUROVIA POLSKA S.A, ROBOT1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna, Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A, HEILIT WOERNER Budowlana Sp. z o.o., TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław, Berger Bau Polska Sp. z o. o., Sudeckie Przedsiębiorstwo robót Drogowych Sp. z o.o. oraz 501 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Roboty Budowlane Zakresie Dróg Krajowych , Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Usługi Sprzątania Oraz Usługi Sanitarne Na Obszarach Miejskich Lub Wiejskich Oraz Usługi Powiązane , Roboty Budowlane W Zakresie Renowacji Mostów , Przygotowanie Terenu Pod Budowę.

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX10 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX1 wykonawców wynosił: XXX XXX 901,88 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 1751157500082
Telefon: 71 3347370
Fax: 0713347363,3671769
E-mail: **********@wroclaw.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus