Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

Statystyki ogólne

XX4
Ilość zamówień
XXX XXX 252,03
PLN wydanych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
XX9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu (GDDKiA) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085, Opole oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Opole, Warszawa, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, Gliwice, Kluczbork, Lubliniec, Olesno, Kraków, Czarnowąsy.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT Sp. Jawna J.Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe M+ Sp z o.o., Inwestycje, Budownictwo, Handel INWEST - COMPLEX Sp. z o.o., REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp.z o.o., DEKRA Industrial sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń, DROG - BUD Sp. z o.o., Pracownia Projektowa PROKOM Kazimierz Kurowski oraz 279 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Samochodów, Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Usługi W Zakresie Napraw Samochodów, Usługi W Zakresie Napraw Karoserii Pojazdów , Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Drogowe.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX4 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX9 podwykonawców wynosił: XXX XXX 252,03 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole.
Województwo opolskie.

REGON: 1751157500147
Telefon: 77 4016344
Fax: 0774544468
E-mail: *********@opole.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus