Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
X XXX XX8 101,27
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
XX3
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-08-24 Wyniki Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804
2016-08-17 Wyniki Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 489+325,68 do 504+094,76, w podziale na zadania: Zadanie A (Etap I i II)- od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem), Zadanie B (Etap III)- od węzła Konik (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego wraz z opracowaniem wyników badań oraz pozyskanie i analiza danych LiDAR wraz z opracowaniem wyników
2016-08-12 Wyniki Świadczenie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z podległymi Rejonami, kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym oraz instalacji cyfrowych central abonenckich w podziale na 3 zadania
2016-08-08 Wyniki Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon Ożarów Mazowiecki w następującym zakresie: 1) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości 2) roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego
2016-08-08 Wyniki Kontynuacja zarządzania Kontraktem - Budowa drogi ekspresowej S8 - Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia.

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (GDDKiA) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Mińska 25, 03-808, Warszawa oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Kielce, Radom, Pruszków, Ostrołęka, Kraków, Sierpc, Raciąż, Katowice.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Vivalo Sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O., Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY S.A., ARCADIS Sp. z o. o., Strabag Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp z o.o, Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe Jan Miklewski, SKANSKA S.A., DHV Polska sp. z o.o., Firma TIP-TOP Władysław Szulc oraz 523 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Drogowe, Roboty Odwadniające, Roboty Budowlane, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Przygotowanie Terenu Pod Budowę.

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX9 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX3 firm wynosił: X XXX XX8 101,27 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1751157500108
Telefon: 22 8103984
Fax: 0228190412,022323111
E-mail: **********@warszawa.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus