Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X16,72
PLN wydanych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze (GDDKiA) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Hawelańska 12, 61-625, Poznań oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Agencja Ochrony CERTUS Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o. oraz 0 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Olej Napędowy , Benzyna Bezołowiowa , Usługi Dozorowania .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto X zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez X firm wynosił: XXX X16,72 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze

ul. Hawelańska 12
61-625 Poznań.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 1751157500344
Telefon: 61 8204523
Fax: 0618250490
E-mail: ********@labdrog.poznan.pl

Komentarze

comments powered by Disqus