Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Statystyki ogólne

XX9
Ilość zamówień
X XXX XX4 804,25
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
XX8
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (GDDKiA) to zleceniodawca działający w obszarze przetargów. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Myśliwska 5, 40-017, Katowice oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Katowice, Warszawa, Kraków, Gliwice, Częstochowa, Lubliniec, Pszczyna, Poznań, Chełm Śląski, Zabrze.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak EUROVIA POLSKA S.A, DROG - BUD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp.z o.o., Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek, Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR, DROMET Sp. z o.o., EKKOM Sp.z o.o., Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP, Agencja Ochrony Osób i Mienia Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ALEX oraz 408 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty Budowlane, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg.

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zlecono XX9 przetargów i zamówień , koszty z zamówień realizowanych przez XX8 podwykonawców wynosił: X XXX XX4 804,25 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 1751157500050
Telefon: 32 2586281
Fax: 0322598710
E-mail: **********@katowice.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus