Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 381,48
PLN wydanych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
XX1
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie (GDDKiA) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Ogrodowa 21, 20-075, Lublin oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Lublin, Warszawa, Zamość, Lubartów, Kraków, Pruszków, Kielce, Kraśnik, Puławy, Chełm.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Strabag Sp. z o.o., PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o.,, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku, OZAMET Sp. z o.o., SKANSKA S.A., DROGPROJEKT Biuro Usług Projektowych Sp. z o.o, EPOKE Sp. zo.o., DrogMost Lubelski Sp. z o. o. oraz 441 innych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie funkcjonując na rynku przetargowym zleca w ramach kategorii: Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Instalowanie Znaków Drogowych, Malowanie Nawierzchi, Roboty W Zakresie Usuwania Gleby, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi Nadzoru Nad Projektem Inne Niż W Zakresie Robot Budowlanych , Zintegrowane Usługi Inżynieryjne .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zleciła XX6 przetargów , wydatki z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych przez XX1 wykonawców wynosił: XXX XXX 381,48 PLN.

Dane instytucji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 1751157500161
Telefon: 81 5349242
Fax: 0815349239,5324467
E-mail: ***_****@lublin.gddkia.gov.pl

Komentarze

comments powered by Disqus