Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 766,33
PLN wydanych w drodze zamówień
X.0%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim (DZMiUW, DZMiUWwW) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Jaśkiewicza 24, 59-600, Lwówek Śląski oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Wrocław, Bolesławiec, Zgorzelec, Lwówek Śląski, Nowogrodziec, Przewóz, Milicz, Żmigród, Lubomierz, Oława.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec, Wrocławski Związek Spółek Wodnych, Przedsiębiorstwo - Usługowe MAXBUD Marzena Majer, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Przybyłek, Zakłady Usługowo-Gospodarcze CER Spółka z o.o., Firma Handlowo-Usługowa Małgorzata Piotrowska, INBUD, AQUAMEL Mirosław Piwowar Ul. Bursztynowa 20; 59-700 Bolesławiec, PHU DIGGER-TRANS Bogumił Zabagło, Zakład Robót Melioracyjno-Instalacyjnych Dorota Kałuża oraz 340 innych.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim funkcjonując na rynku zamówień publicznych zleca w ramach kategorii: Usługi Ochrony Przed Naturalnym Ryzykiem Lub Zagrożeniami , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Usługi Wycinania Drzew, Usługi Inżynierii Projektowej W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Usługi W Zakresie Nieruchomości, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Usługi Nadzoru Budowlanego , Różne Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji.

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX6 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX0 podwykonawców wynosił: XXX XXX 766,33 PLN.

Dane instytucji

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim

ul. Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 93296478800000
Telefon: 75 7824602
Fax: 0757824506
E-mail: ******@dzmiuw.wroc.pl

Komentarze

comments powered by Disqus