Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wrzosowa

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XX XXX 714,95
PLN wydanych w drodze zamówień
X.4%
Z wolnej ręki
X9
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wrzosowa (CPK) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263, Wrzosowa oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Częstochowa, Katowice, Warszawa, Wrzosowa, Wrocław, Kamienica Polska, Poznań, Sosnowiec, Gliwice, Łódź.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak P.P.H.U. INTER - PLAST Tomasz Nowak, P.P.H.U. EHAZET Sp. z o.o. Zakład Częstochowa, F.U. M, Spółdzielnia Socjalna Jasne, że BUS, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group O/Wrocław, Pall Poland Sp. z o.o., F.U. M S WRZOS s.c. Karwacki Marcin, Grzybek Szymon, P.H.U. ORTOCAL, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy FLEUR II Barłomiej Okwiet, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz 69 innych.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wrzosowa funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Ogrodnicze, Usługi Zbierania Śmieci , Usługi Opróżniania Basenów Septycznych Lub Zbiorników Septycznych , Usługi Ubezpieczenia Od Uszkodzenia Lub Utraty , Różne Chemikalia Nieorganiczne , Kruszywo, Różne Organiczne Substancje Chemiczne , Usługi Ubezpieczenia Od Odpowiedzialności Cywilnej , Usługi Ubezpieczenia Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków , Usługi Ochroniarskie .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX6 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez X9 firm wynosił: XX XXX 714,95 PLN.

Dane instytucji

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wrzosowa

Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa.
Województwo śląskie.

REGON: 15037089300000
Telefon: 34 3275320
Fax: (034)327-52-66
E-mail: ****@zeto.czest.pl

Komentarze

comments powered by Disqus