Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Statystyki ogólne

XX6
Ilość zamówień
XXX XXX 718,27
PLN wydanych w drodze zamówień
X.3%
Z wolnej ręki
XX2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Aktywność instytucji w przetargach
Data Rodzaj Szczegóły
2016-08-05 Wyniki Usługa przechowywania zwłok osób zmarłych oraz usługa mycia i okrycia, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania, to jest czynności określonych w art. 28 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (dz. U. z 2015 poz. 618) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (dz. U. 2011 nr 75 poz. 405) w/w czynności nie stanowią przygotowania zwłok osoby zmarłej odo pochowania.
2016-07-27 Przetarg Usługa przechowywania zwłok osób zmarłych oraz usługa mycia i okrycia, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania, to jest czynności określonych w art. 28 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (dz. U. z 2015 poz. 618) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (dz. U. 2011 nr 75 poz. 405) w/w czynności nie stanowią przygotowania zwłok osoby zmarłej odo pochowania.
2016-07-27 Przetarg zakup i sukcesywna dostawa ubrań operacyjnych, do komory kriogenicznej oraz ubrań roboczych
2016-07-26 Wyniki zakup i sukcesywna dostawa przyrządów do endoskopii, endoprotezy stawu skokowo-goleniowego oraz biodegradowalnego nośnika antybiotyków do leczenia infekcji kości i tkanek miękkich
2016-07-15 Wyniki Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą trzech łączy ISDN 30B + D z numeracja publiczna wraz z dzierżawą dostawa, montażem, serwisowaniem i administrowaniem centrali telefonicznej na okres 12 miesięcy od dnia 01.08.2016 godzina 0:00 do dnia 31.07.2017 godzina 23:59, dla potrzeb CSK MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137

Opis instytucji

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie (CSKM, CSKMwW) to zleceniodawca który działa na rynku zamówień publicznych. Zleceniodawca, mieści się pod adresem: ul. Wołoska 137, 02-507, Warszawa oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Warszawa, Piaseczno, Łódź, Kraków, Poznań, Raszyn, Wrocław, Warszwa, Lublin, Nowy Tomyśl.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak NEOMED, Medtronic Poland Sp. z o. o., SKAMEX Sp. z o.o., BILLMED, P.B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski, Medicart healthcare Sp. z o.o., Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., Aesculap Chifa Sp. z o.o., BISMED, Covidien Polska Sp.zo.o. oraz 402 innych.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie funkcjonując na rynku zleca w ramach kategorii: Materiały Medyczne , Jednorazowe, Niechemiczne Artykuły Medyczne I Hematologiczne, Roboty Budowlane, Cewniki, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Opieki Zdrowotnej I Społecznej, Krematoriów Oraz Obiektów Użyteczności Publicznej, Urządzenia I Przyrządy Używane Na Salach Operacyjnych, Różne Urządzenia I Produkty Medyczne , Usługi Szpitalne I Podobne , Odczynniki Laboratoryjne , Roboty Instalacyjne W Budynkach .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zleciła XX6 przetargów , wydatki z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych przez XX2 wykonawców wynosił: XXX XXX 718,27 PLN.

Dane instytucji

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 647265100000
Telefon: 22 6021809
Fax: 0228456457,8451468
E-mail: *********@cskmswia.pl

Komentarze

comments powered by Disqus