Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Statystyki ogólne

XX7
Ilość zamówień
XXX XXX 462,75
PLN wydanych w drodze zamówień
X.5%
Z wolnej ręki
XX0
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry (BMTG) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: Rynek 4, 42-600, Tarnowskie Góry oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Tarnowskie Góry, Bytom, Katowice, Gliwice, Zabrze, Radzionków, Ruda Śląska, Chorzów, Warszawa, Piekary Śląskie.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, Zakład Robót Drogowych i Budowlanych, Erwin Heflik, Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior, Zakład Elektro-Instalacyjny Marcin Wawełczyk, Zarząd Budynków Komunalnych S.A., Biuro Konsultingowe ASTRA mgr inż. Władysław Śliż, Firma Handlowo-Usługowa DAMM Arkadiusz Heliosz, TARBAU SP.ZO.O. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SYLWIA - Jarosław Stańko oraz 300 innych.

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry funkcjonując na rynku publicznym zleca w ramach kategorii: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty W Zakresie Wykonywania Pokryć I Konstrukcji Dachowych I Inne Podobne Roboty Specjalistycze, Roboty W Zakresie Kształtowania Placów Zabaw, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Usługi Odśnieżania , Usługi Uboczne Związane Z Pozyskiwaniem Drewna, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych , Roboty Przy Wznoszeniu Rusztowań.

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zamknięto XX7 zamówień publicznych, płatności z postępowań zamówień publicznych wykonanych przez XX0 firm wynosił: XXX XXX 462,75 PLN.

Dane instytucji

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry.
Województwo śląskie.

REGON: 52721000000
Telefon: 32 3933600
Fax: 0323933602
E-mail: *.********@um.tgory.pl

Komentarze

comments powered by Disqus