Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Statystyki ogólne

XX0
Ilość zamówień
XXX XXX 617,98
PLN wydanych w drodze zamówień
X.7%
Z wolnej ręki
XX2
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój (BMi) to instytucja która działa w zakresie przetargów publicznych. Instytucja, mieści się pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 10, 28-100, Busko-Zdrój oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kielce, Busko - Zdrój, Warszawa, Busko-Zdrój, Połaniec, Busko Zdrój, Kraków, Stopnica, Radom, Staszów.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak Spółdzielnia Rzemieślnicza, SKANSKA S.A., Zakład Instalacji Wod-Kan , C.O. i Gaz Leszek Skórski, KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE Anna Kwiatkowska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju, Anna Kwiatkowska KWIAT-KOP Budownictwo Roboty Ziemne, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Zakład Remontowo-Budowlanym Andrzej Olesiński, WOD - GAZ Zakład Robót Inżynieryjno - Transportowych, Czesław Sztuk, Biuro Projektów DROGINF Sp. z o.o. oraz 202 innych.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Usługi Projektowania Architektonicznego , Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Oświetlenie Zewnętrzne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Nadzór Nad Robotami Budowlanymi , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne.

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zamknięto XX0 zamówień publicznych, płatności z postępowań wykonanych przez XX2 firm wynosił: XXX XXX 617,98 PLN.

Dane instytucji

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

ul. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 52369500000
Telefon: 41 3705200
Fax: 0413705290
E-mail: *****@umig.busko.pl

Komentarze

comments powered by Disqus