Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków

Statystyki ogólne

XX46
Ilość zamówień
XXX XXX 799,95
PLN wydanych w drodze zamówień
X.4%
Z wolnej ręki
XX57
Wykonawców
Statystyka wydatków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis instytucji

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków (AGH) to instytucja działająca w obszarze przetargów. Instytucja, mieści się pod adresem: Al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków oraz zlecała przetargi dla wykonawców pochodzących z miast: Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wieliczka, Nowy Sącz, Gliwice, Łódź.

Przetargi zostały zrealizowane przez takich wykonawców jak PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o., ProPTI Karol Głowa, ENSALTA Spółka z o.o., MK SYSTEM L. Majewski, Z. Kadzik, Przedsiębiorstwo Handlowe BIUROTECH-2, KOMTECH Piotr Martuszewski, EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., NDN Z. Daniluk, TESPOL Sp. z o.o., SYRIANA Joanna Fischer oraz 2247 innych.

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków funkcjonując na rynku przetargów zleca w ramach kategorii: Wynajem Pojazdów Przeznaczonych Do Transportu Osób Wraz Z Kierowcą , Roboty Malarskie, Roboty Budowlane, Urządzenia Komputerowe, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Tynkowanie, Roboty Budowlane Wykończeniowe, Pozostałe, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Komputery Przenośne , Meble Biurowe .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zlecono XX46 przetargów i zamówień publicznych, koszty z przetargów realizowanych przez XX57 podwykonawców wynosił: XXX XXX 799,95 PLN.

Dane instytucji

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 157700000
Telefon: 12 6173595
Fax: (012)6173595,6173363
E-mail: ***@uci.agh.edu.pl

Komentarze

comments powered by Disqus