Indeks głównych kodów CPV

Kod Kategoria
3000000 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14000000 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
16000000 Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły
18000000 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
19000000 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
22000000 Druki i produkty podobne
24000000 Produkty chemiczne
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
37000000 Odzyskane surowce wtórne
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego
39000000 Meble (włącznie z biurowymi, wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia i środki czyszczące
41000000 Woda zlewnicza i oczyszczona
42000000 Maszyny przemysłowe
43000000 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej
45000000 Roboty budowlane
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego
55000000 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów
63000000 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
70000000 Usługi w zakresie nieruchomości
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
75000000 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
76000000 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85000000 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
92000000 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
98000000 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste