CENTRUM OCHRONY DANYCH (COD)

Serwis Przetargi.EDU.PL udostępnia Państwu narzędzie służące do ograniczenia publikacji Państwa prywatnych "wrażaliwych" danych. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie na rynku, stąd Przetargi.EDU.PL jest prekursorem w tej dziedzinie.

Udostępniamy Państwu:

 1. Bazę wiedzy na temat ochrony danych osobowych w kontekście Zamówień Publicznych.
 2. Formularz COD służący do zgłaszania prośby o ukrycie danych prywatnych.

Jednocześnie: nie świadczymy pomocy prawnej przez telefon w kwestiach dotyczących ochrony danych.

Aby zgłosić prośbę o ukrycie danych prywatnych, należy kliknąć w link: Formularz COD oraz uzupełnić dane. Dokładamy starań, aby każdy Formularz został rozpatrzony w ciągu 30 dni.

BAZA WIEDZY

SYTUACJA PRAWNA

Skąd serwisy z Zamówieniami Publicznymi mają Państwa dane osobowe i co powinniście Państwo wiedzieć?

Serwis PRZETARGI.edu.pl jest agregatorem informacji dostępnych w bazach publicznych, w szczególności BZP (Biuletynie Zamówień Publicznych), czyli centralnej bazy przetargów prowadzonej przez UZP (Urząd Zamówień Publicznych).

Każda instytucja w Polsce, ogłąszając zamówienie publiczne, ma w znacznej części przypadków obowiązek opublikowania szczegółowych danych dotyczących przetargu, a także wybranego wykonawcy zamówienia.

Oznacza to, że od momentu rozstrzygnięcia przetargu i publikacji w BZP, Państwa dane osobowe na stałe widnieją w Biuletynie Zamówień Publicznych i są w każdym momencie dostępne, zarówno dla odwiedzających osób, jak i dla oprogramowania, pobierającego (zgodnie z zasadami ponownego wykorzystania informacji publicznej) te dane i publikującego w ramach swoich serwisów.

Administratorem tych danych osobowych jest Urząd Zamówień Publicznych, a nie serwisy agregujące. Serwisy pobierające dane z serwerów BZP, nie mają nawet obowiązku zgłaszania baz do GIODO, ponieważ są to dane powszechnie dostępne.

Aby publikowane dane były rzetelne i aby każdy Obywatel mógł zweryfikować, na co wydawane są środki budżetowe, serwis agregujący musi być wierną kopią BZP i nie może zawierać informacji nieprawdziwych, bądź przeinaczonych. Serwisów podobnych do nas jest ok. 200, jednak są one wykonane mniej czytelnie. Jeżeli Państwa dane znalazły się u nas, to znalazły się także w każdym z tych serwisów.

Państwa dane mogły się pojawić u nas tylko i wyłącznie wtedy, gdy byliście Państwo wykonawcami w przetargach i zamówieniach publicznych (w tym zamówieniach z wolnej ręki). Wykonawcy, realizując zlecenia na rzecz jednostek budżetowych, zrzekają się ochrony danych (publikacja BZP), podobnie jak firmy (publikacja CEIDG) bądź spółki i osoby prawne (publikacja KRS).

Reasumując, złożenie oferty w zamówieniu publicznym, bądź przyjęcie zamówienia z "wolnej ręki" oznacza akceptację tych zasad (określonych konkuretnymi ustawami) oraz przyjęcie do wiadomości bez zastrzeżeń, że 37.000.000 podatników ma prawo sprawdzić, za co, kiedy, od kogo i ile zarobiło 300.000 wykonawców przetargów. Bez względu na to, czy wykonawca jest międzynarodowym koncernem, czy osobą fizyczną.

W wypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) oraz osób prawnych (wpis do KRS), sprawa jest oczywista. Tego typu dane nigdy nie są chronione prawnie.

Podstawami prawnymi są:

 1. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
 3. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA

Serwis PRZETARGI.edu.pl umożliwia zakrycie części "wrażliwych" danych umożliwiających zlokalizowanie mieszkania lub domu prywatnego. Zakrycie danych polega na zastąpieniu mapy lokalizacyjnej oraz adresu, tekstem: "Adres prywatny", na dostępnych publicznie stronach serwisu, dla Gości Serwisu. Odkryte pozostają dane: imię i nazwisko, celem identyfikacji wykonawcy zamówień publicznych, a także pełna lista realizowanych przez niego zamówień.

UWAGA:

 1. Możliwość zakrycia danych: ulicy, numeru domu, miejscowości, kodu pocztowego oraz lokalizacji, jest podyktowana wyłącznie etyką serwisu PRZETARGI.edu.pl
 2. W 100% wypadków, Państwa powyższe dane osobowe są publikowane zgodnie z obowiązującym prawem, ukrycie ich to wyłącznie nasza dobra wola.
 3. Nawet gdy ukryjemy dane, będą one i tak publikowane przez ok. 200 serwisów przetargowych i do każdego z nich możecie się Państwo zwrócić z taką prośbą oddzielnie, co już jest poza nami.
 4. Nie interesuje nas serwis Google i nie jesteśmy właścicielem serwisu Google; aby nie być widocznym w Google należy skontaktować się z Google, a nie z nami.

Podstawami prawnymi są:

 1. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
 3. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

FORMULARZ COD